Iyengar yoga

iyengar yoga, iyengar yoga københavn
Uttanasana – the concave back variation

Iyengar yogas oprindelse

Som praksis kan Iyengar yoga bedst betragtes som kulminationen på BKS Iyengar og hans families mange års praktiske research og eksperimenteren (med den traditionelle hatha-yoga). Via en videnskabelig og systematisk tænkemåde videreudviklede
BKS Iyengar praktiseringen af asanaer med opmærksomhed på detaljen og øget fokus på timing. Desuden fandt han måder at gøre denne autentiske yogapraksis tilgængelig for alle på.

         “It is through the alignment of the body that I discovered the alignment of
my mind, the self, and the intelligence” 
― BKS Iyengar

Iyengar yoga og de fleste andre yogatraditioners filosofiske fundament er 196 aforismer, der kaldes Yogasutraen. Den blev skrevet af Patanjali for omtrent 2200 år siden og beskriver vejen til oplysning.

I sine bøger og interviews insisterede BKS Iyengar på, at han ikke havde opfundet en ny form for yoga, men bare havde givet en ældgammel tradition nye klæder.

Iyengar yogas fire hjørnesten

1. Præcision: Den præcise justering af kroppen i hver stilling er en central bestanddel af Iyengar yoga. Når man ned til mindste detalje er bevidst om kroppens stilling i en asana, forstærker man kroppens regenererende processer og den indre klarhed. En større præcision fremmer naturligvis også ens fysiske form og smidighed.

2. Sekvensering: BKS Iyengar videreudviklede idéen om sekvensering i yoga. Han havde en genial evne til at forstå de subtile, men vigtige, måder at forbinde de forskellige stillinger på. Når man forbereder kroppen med den helt rigtige sekvens af stillinger, kan man komme hurtigere og dybere ind i mere vanskelige og udfordrende stillinger.

3. Timing: Stillingerne er skræddersyet til den enkelte – ikke kun via valget af asanaer og sekvenseringen af dem, men også med hensyn til tiden. Hvor længe man skal holde en stilling, for at kroppen bliver strakt godt ud (men ikke for meget), er en central bestanddel af Iyengar yoga. Ved at tilbringe den rette mængde tid i en bestemt stilling øger man både de fysiologiske og de psykologiske fordele ved sin praksis. Ved at bevare koncentrationen og opmærksomheden i en stilling træner man også sin hjerne og begynder dermed at udforske det meditative.

4. Yogaredskaber: Selv om det måske lyder trivielt, så øger redskaber faktisk vores muligheder for at udforske kroppens og sindets kompleksiteter. Redskaber kan også hjælpe os til at overskride vores egne grænser ved at reducere smerte og frygt. Redskaber bruges ofte, når man arbejder med skader eller for eksempel nakke-, ryg eller knæproblemer.

Iyengar yoga: en pragmatisk tilgang

Da der i Iyengar yoga fokuseres meget på kroppen, opstår der sommetider den misforståelse, at det kun eller primært handler om fysiske præstationer. Men skinnet bedrager: Fokusset på kroppen grunder i en forståelse af dens forbindelse med sindet og den åndelige udvikling. Ifølge BKS Iyengar er kroppen porten til sjælen, og den port åbner sig ikke, hvis man venter passivt eller skubber hårdt til den. Den åbner sig kun for en, hvis man er vedholdende.

Lærer man at være vedholdende i sine bestræbelser, så udvikler man sin interesse for emnet. Kroppen er den grænseflade, hvorigennem man genskaber forbindelsen med sin bevidsthed på det dybeste niveau.

Når man praktiserer asanaer, skabes der en indre balance – mellem venstre og højre side, mellem muskel- og skeletsystemet og den organiske krop, mellem alle fibre, muskler og led. Når man har opnået denne balance, åbnes døren til spontan meditation (Dyana).

Iyengar yoga: en støtte i hverdagen

Meningen med Iyengar yoga er, at den skal være en støtte i vores dagligliv og hjælpe os til at lære at respektere, bevare og opbygge vores individuelle konstitution og forbedre vores liv.

Iyengar-yoga giver dig et unikt sæt muligheder, som gør det muligt at praktisere uanset alder, fysiske evner, følelsesmæssig tilstand eller skader.

Med en regelmæssig praksis udvikler du den rette mængde styrke og smidighed og støtter din krop på en effektiv og systematisk måde. BKS Iyengar udviklede mange af de teknikker, som man nu finder inden for mange andre skoler, men det er kun inden for Iyengar-yoga, at vi finder de principper, som han opdagede via sin research, anvendt på en systematisk måde og med fuld forståelse.

Læs mere om At uddanne sig til Iyengar Yoga lærer